.

N I N S A R B L O O M
مراقبت و نگهداری گیاهان فضای باز

مراقبت و نگهداری گیاهان فضای باز

تاریخ ثبت: 18 خرداد 1401

همان قدر که داشتن گیاهان آپارتمانی زیبایی و حس خوب را به به فضای داخا هخانه هدیه می دهد؛ داشتن گلدان های زیبا یا باغی پر از گل و گیاهان سالم و رنگارنگ احساس نشاط و زندگی را به همراه دارد. در این مقاله به شیوه مراقبت و نکات مهم نگهداری از گیاهان فضای باز پرداخته ایم.

گل های فضای باز را می توان در زمین، باغچه یا در گلدان های دکوراتیو/آویزی کاشت. هنگام کاشت این گل ها در گلدان های آویزی باید چند نکته را بخاطر بسپارید:

1. گلدان حتما زهکش خوبی داشته باشد.

2. اگر زیر گلدانی دارید حتما بعد از آبیاری، آب جمع شده در زیر گلدان را خالی کنید.

3. خاک گلدان گیاهان گلدار فضای باز، باید سبک باشد و استفاده از خاک سنگین (خاک باغچه) مناسب نیست.

4. اجازه ندهید خاک گیاهان فضای باز (مخصوصا گیاهان گلدار) خیلی خشک شود.

 

مراقبت از گیاهان فضای باز:

 

نور:

ساده ترین روش این است که یک مکان خاص را در طول روز، هر 1 الی 2ساعت زیر نظر داشته باشید، تا ببینید چند ساعت نور دریافت می کند.

گیاهان گلدار فضای باز در 3 دسته بندی نوری قرار می گیرند و مهم است، گیاهانی که انتخاب می کنید با مکانی که در آن قرار می گیرند مطابقت داشته باشند. 

1.  نور کامل: مکانی که بیش از 6ساعت نور مستقیم خورشید را دریافت می کند.

2. کمی سایه: مکانی که 4 الی 6ساعت نور مستقیم خورشید را دریافت می کند.

3. سایه: مکانی که کمتر از 4ساعت نور مستقیم خورشید را دریافت می کند.

 

از کجا بدونم گیاه من داره نور کافی دریافت می کنه؟

نکته: اگر گیاهی نور کم دریافت کند ممکن است متوجه کاهش گلدهی، رشد آهسته یا بیماری مانند ساقه های دراز و نازک و ضعیف شوید.

نکته: اگر گیاهان نور بیشتر از نیازشان دریافت می کنند، ممکن از متوجه کاهش گلدهی، پژمردگی بیش از حد، شاخ و برگ و گل سوخته (به رنگ قهوه ای در آمده) گیاه شوید.

 

آبیاری:

یک قانون کلی برای گیاهان فضای باز (در تابستان) این است که وقتی 50 درصد خاک خشک شد، آبیاری کنید.

نکته: هنگامی که هوا بالای 30 درجه می شود، رطوبت کاهش پیدا می کند، شرایط بادی ایجاد می شود و یا گیاه شما درحال رشد سریع است، آبیاری را بیشتر کنید.

نکته: هنگامی که هوا خنک است، روزهای ابری یا پس از هرس و مرتب کردن گیاه، آبیاری را باید کاهش داد.

 

دما:

نکته مثبت گیاهان گلدار فضای باز این است که شرایط آب و هوایی مختلف را تحمل می کنند و در آن به خوبی رشد می کنند.

 

کوددهی:

اگر می خواهید گیاهان شما بدون توقف گل دهند، باید خاک آن را همیشه پر از مواد آلی نگه دارید.

بهترین ماده مورد نیاز برای گل دادن، فسفر P است. از کودهایی مثل 10 52 10 که میزان فسفر بالایی دارند، هر یک هفته در میان در آب حل کنید و به گیاه دهید.

 

نکته: اگر گلدهی گیاه کم، رشد آهسته و یا گیاه بیمار شده است (ساقه ها بلند، نازک و ضعیف هستند) یعنی گیاه شما نور کافی دریافت نمی کند.

نکته: اگر گیاهان نور بیشتر از میزان مورد نیازشان دریافت کنند ممکن است گلدهی کاهش، پژمردگی زیاد و طولانی مدت و برگ و گل ها به رنگ قهوه ای در آیند.