.

N I N S A R B L O O M

هرآنچه از کوددهی گیاهان باید بدانید

تمام موادغذایی مورد نیاز گیاهان در هوا موجود است اما گیاهان نمی توانند این مواد مغذی را از هوا دریافت کنند پس با دادن کود مناسب مواد مغذی مورد نیاز گیاه را در دسترس آن قرار می دهیم. با دنبال کردن این مقاله شما خواهید دانست که بهترین کود و روش و مناسب ترین زمان برای کوددهی به گیاهان چیست.

بیشتر بخوانید

خاک شناسی

خاک ها یا قلیایی هستند یا اسیدی.ما در این بلاگ به 3 بستر کشت یعنی کوکوپیت و پرلیت و پیت ماس می پردازیم‌.

بیشتر بخوانید