.

N I N S A R B L O O M
آیا می شود ریشه هوایی را قطع کرد؟

آیا می شود ریشه هوایی را قطع کرد؟

تاریخ ثبت: 05 خرداد 1401

به دلیل راحتی، بله. من معمولا سعی می کنم که آنها را در گلدان هدایت کنم، ولی آنها بالاخره از گلدان بیرون میزند.

 من این کار را 4 ساله انجام میدهم ، بدون اینکه تاثیر بدی روی رشد گیاه داشته باشد.

اگر شرایط رشد شما خوب باشد (نور کافی) و بر این اساس آبیاری/ کوددهی را انجام دهید، پس از همه چیز به رشد خود ادامه میدهد.

 

 یک برگ انجیری (مانسترا) وقتی به رشد کامل خود برسد، کلی ریشه هوایی می دهد و ظاهری مانند جنگل به مکان شما می دهد.

اینجا گیاه 4ساله من را می بینید.

 

من شخصاً این ظاهر را دوست دارم ولی اگر به دنبال یک گیاه مرتب‌تر هستید می توانید ریشه های هوایی را  اول قطع کنید و بعد گیاه مثل روز اول ، خوب خواهد بود تا زمانی که نور مناسبی را فراهم کنید.