.

N I N S A R B L O O M
دانش پایه برای خرید کود مناسب

دانش پایه برای خرید کود مناسب

تاریخ ثبت: 11 دی 1401
تاریخ ویرایش: 12 دی 1401

در 2 دقیقه پیش رو یاد می گیریم که چطور کود مناسب گیاهان مورد نظرمان را از میان برند ها و کود های متفاوت تشخیص داده و خرید کنیم


نیتروژن فسفر پتاسیم NPK:

نیتروژن باعث سرسبزی ساقه، برگ و شاخه می شود. کاهش این عنصر در گیاه باعث میشود که رنگ برگ به مرور زمان روشن/زرد و سپس خشک شود. این اتفاق بر روی تمام برگ قابل مشاهده است و فقط از لبه یا وسط برگ شروع نمی شود.

فسفر برای افزایش رشد ریشه،گیاه و افزایش شکوفه و گلدهی در گیاهان گلدار مانند شمعدانی یا ارکیده استفاده می شود.کاهش این عنصر در گیاه باعث می شود،لبه برگ ها به رنگِ قرمز بنفش،تغییر کند.

پتاسیم به تقویت سیستم ایمنی گیاه و افزایش مقاومت آن در برابر تغییرات دمایی و بیماری کمک می کند. کاهش این عنصر در گیاه باعث می شود لبه برگ ها و سپس کل برگ شروع به زرد شدن می کند و در نهایت برگ،خشک شده و از گیاه جدا می شود.

 

کلسیم Ca
کلسیم جزو عناصر فرعی است. نشانه کمبود این عنصر فقط بر روی جوانه یا برگ جدید قابل مشاهده است. 
کاهش این عنصر در گیاه باعث می شود لبه برگ های جدید شروع به پوسیدن،جمع شدن و خشک شدن کنند.

منگنز Mn
منگنز جزو عناصر فرعی است. این عنصر کمک به جذب فسفر می کند به همین دلیل کمبود آن می تواند باعث قرمز یا بنفش شدن لبه برگ ها شده یا باعث پررنگ شدن رگبرگ ها و زرد شدن،سپس خشک شدن اطراف و در نهایت کل آن شود.

پس از این به بعد،به مقدار 3 عنصر نیتروژن N،فسفر P و پتاسیم K که بر روی لیبل کود درج شده توجه کنید.


اگر کود را برای گیاهانی پر برگ مانند بابا ادم،فیلودندرون و … تهیه می کنید پس نیتروژن بیشتری نیاز دارید.

اگر کود را برای گلدهی گیاهانی مانند ارکیده،بنفشه آفریقایی و … تهیه می کنید پس عنصر وسطی یعنی فسفر باید بیشتر باشد.

عنصر آخری یعنی پتاسیم K برای تمامی گیاهان آپارتمانی نیازه ولی مراقب باشید عدد آن با دو عنصر دیگر خیلی نامتعادل نباشد.